Paslaugos

Ką galime Jums pasiūlyti?

Rūšių identifikavimas ir miškų tipizavimas

Žemės ūkio naudmenų monitoringas

Miestų infrastruktūros ir žaliųjų erdvių stebėjimas

Žvėrių daromos žalos duomenų rinkimas